Movishon - Tips om makkelijk jezelf en team te motiveren

Tips om makkelijk jezelf en team te motiveren

Deze vragen houden me al geruime tijd bezig. Niet zo heel raar, omdat ik dagelijks met ontwikkeling bezig ben. Hier liggen voor mij talenten en motivatie aan ten grondslag. En ik ben hierin niet de enige, want er is in de loop der eeuwen veel over gesproken, gedebatteerd en uiteraard kom je al googlend veel onderzoeken naar dit thema tegen. Ook in mijn werk als teamcoach en leidinggevende kom ik het tegen en is duidelijk dat er zowel externe factoren een rol spelen , die er toe bijdragen dat een persoon in beweging komt, zoals beloning in financiële zin, of waardering van collega’s of baas. Dit noemen we extrinsieke motivatie. Daarnaast is er sprake van intrinsieke motivatie: persoonlijke interesse, nieuwsgierigheid of behoefte om iets nieuws te leren. Voor beide vormen geldt dat de sociale omgeving een rol speelt. Bij nader onderzoek blijkt dat intrinsieke motivatie verschillende factoren heeft die mensen in beweging zetten, waar JIJ op in kunt spelen om ze te ontwikkelen, kunt mee laten bewegen in de veranderingen die noodzakelijk zijn voor succes. Generatiemotivatie én persoonlijke motivatie. Wat ze inhouden en HOE jij hier op kunt anticiperen om beweging naar succes te creëren volgt nu.

Persoonlijke motivatie: Intrinsieke motivatie komt van binnen uit de mens zelf, een drang, behoefte om actie te ondernemen. De beweegredenen kunnen zeer verschillend zijn want ieder mens is uniek en heeft andere persoonlijke behoeften. Universeel is echter de noodzaak voor het invullen van de eigen basisbehoeften volgens Maslow (denk hierbij aan eten, drinken, ademen, maar ook gezondheid, veiligheid etc.) Als hieraan is voldaan is volgen er drie universele, aangeboren psychologische behoeften te weten autonomie, competentie en verbondenheid. (zie ook psychologen Deci en Ryan ) Bij volledige invulling van deze behoeften leiden deze factoren tot een optimale motivatie met als gevolg dus ontwikkeling en beweging richting succes van binnenuit.

Autonomie ; de behoefte om zelf als individu te bepalen en hierna te handelen. Dit is gericht op uniek willen zijn en de bevestiging hierin willen zien. Het leggen van verbanden tussen eigen handelen en de gevolgen hiervan op de omgeving speelt een grote rol als het gaat om motivatie van binnenuit. Hier kan je als leidinggevend op inspelen door deze behoefte te erkennen en dit ook uit te spreken. Door als leidinggevende bij te dragen en een omgeving te creëren waarin ruimte is voor uniekheid ( door bijvoorbeeld gezamenlijk als team doelen te bepalen en aanvullend het bedrijfskader aan te geven) kan elk teamlid zelf verder op eigen wijze hier invulling aan geven vanuit zijn haar talenten, competenties. Zo stimuleer je beweging en creatie door invulling te laten geven aan het aspect autonomie.

Competentie: Hier gaat hierin om de behoefte om het beheersen van de uitkomst van handelen inclusief de beheersing van eigen ervaringen. Hier kun je op inspelen als leidinggevende door bijvoorbeeld het geven van complimenten of opbouwende feedback. Het stimuleert zo de medewerker of het team om méér te laten zien van deze competenties, deze vaardigheden, dit gedrag, omdat jij namens het bedrijf zo aangeeft dat het gewenst is en past in de lijn van te behalen succes voor het bedrijf, het team én de medewerker.

Verbondenheid: Hier gaat het om de drang naar verbondenheid met de omgeving en anderen, simpelweg omdat mensen van nature sociaal zijn en het nodig zijn (in verschillende mate) om te communiceren en om te gaan met gelijkgestemden. Als bedrijf kun je hier op in spelen door te werken met teams, Het creëren van een werkomgeving waar mensen zich verbonden mee voelen is hier van groot belang, als het gaat om het gebruikmaken van deze intrinsieke motivatiefactor. Gezamenlijke normen, waarden, doelen of werken in teams zijn enkele sleutelwoorden die je in kan zetten om medewerkers hierin te faciliteren om zo tot beweging, verandering, succes te komen.

Generatiemotivatie: Naast de persoonlijke intrinsieke motivatie speelt ook de factor “generatie” een rol. Op dit moment leven we samen met verschillende generaties die allemaal werken. Socioloog Henk Becker was hierin begin jaren “90 kartrekker. Hij maakte generaties inzichtelijk op basis van de "15 jaar cyclus" inclusief hun collectieve motivatie overeenkomsten. Volgens Becker komt dit voort uit de formatieve jaren (leeftijd tussen 10 en 25 jaar) en zijn deze jaren blijvend van invloed op je gehele leven als het gaat om de motivatie die je houding en gedrag bepalen. De sociale omgeving speelt in deze jaren namelijk een grote vormende rol, wat logisch klinkt, want iemand die opgroeide tijdens oorlogstijd is anders gedreven dan iemand die alleen maar welvaart kent. Hierna kijkend zijn er de volgende generaties en hun motivatie te benoemen.

Babyboomers; geboren tussen 1941 en 1955, gedreven door overtuigingskracht en mensgerichtheid
Generatie X; geboren tussen 1956 en 1970; uitdaging zoekend, praktisch en zelfredzaam
Pragmatische generatie: geboren tussen 1971 en 1985, zelfontplooiing, ambitie en goede werk/privé balans
Generatie Y ( ook wel millenials): geboren tussen 1986 en 2000: prestatiegericht, gericht op authenticiteit en flexibiliteit
Generatie Z en Generatie Alpha: geboren na 2001. Hier is de motivatie nog niet heel zichtbaar. Wel moge duidelijk zijn dat deze generatie volledig is opgegroeid met internet waardoor ze sterker mondiaal gericht zijn, meer gedreven door collectiviteit in plaats van individualiteit.

 Zo is dus elke generatie gericht op succes, maar ligt er een andere motivatie aan te grondslag. Je kunt hier gebruik van maken als bedrijf door jouw medewerkers dus op verschillende manieren te prikkelen op hun motivatie. Als je met een team een verandering door wilt voeren om klantgerichter te worden, komt een millenial in beweging door een appel te doen op zijn/haar authenticiteit (“Wat is jouw persoonlijke wijze om succesvol klanten te benaderen?”) terwijl de kans op beweging van de babyboomers in het team groter is door in te steken op zijn mensgerichtheid (“Hoe denk jij dat we onze klanten het beste kunnen helpen/benaderen?”) Door met deze wetenschap van generatiespecifieke motivatie rekening te houden, kun je gemakkelijker de juiste toon zetten en vragen stellen op individueel niveau om zo iedereen te stimuleren tot beweging en vanuit wederzijdse ideeën en begrip het team klantgerichter te maken.

Er is dus geen eenduidig antwoord op de vraag Wat motiveert mensen en hoe kun je hier als leidinggevende op inspelen? Het is en blijft maatwerk, omdat het de unieke combinatie van deze motivatie factoren is per persoon, die bepaalt hoe hij of zij in beweging komt op het pad van persoonlijk succes. En op basis van deze combinatie kun jij als leidinggevende hier weer op inspelen voor het vergroten van het succes voor team én bedrijf.

Nieuwsgierig hoe ik letterlijk met 1 druk op de knop de persoonlijke intrinsieke motivatie van jouw team (leden) inzichtelijk kan maken, zodat JIJ hen gerichter kan ondersteunen en stimuleren naar succes? Neem dan contact (hillegonda@movishon.nl of 06 – 50 40 09 04) op, dan kijken samen hoe ook jij optimaal gebruik kan maken van de intrinsiek motivatie van jouw team voor meer succes.

 

“Voor jou als je toe bent aan echte duurzame verandering, dankzij de intensieve persoonlijke begeleiding. Een traject waarin je stappen zet om jezelf en je werkleven naar het volgende niveau te brengen. “

Marga

Ja, ik meld me graag aan voor een vrijblijvend groeigesprek!

Movishon - Workshop<span>Vol Vertrouwen Vooruit</span> Movishon - Workshop<span>Vol Vertrouwen Vooruit</span>

WorkshopVol Vertrouwen Vooruit

Voor jou, als je als focus en richting wilt om vanuit vertrouwen te kiezen voor jezelf en jouw persoonlijke succes.

Movishon - Workshop<span>Vol Vertrouwen Verkopen</span> Movishon - Workshop<span>Vol Vertrouwen Verkopen</span>

WorkshopVol Vertrouwen Verkopen

Voor jou als je succesvol op simpele (eigen) wijze wilt gaan verkopen op een manier die bij jou, je bedrijf en jouw klanten past. Succes verzekerd!

Movishon - VIP-dag<span>Vol Vertrouwen Verder</span> Movishon - VIP-dag<span>Vol Vertrouwen Verder</span>

VIP-dagVol Vertrouwen Verder

Voor jou als je nu een doorbraak wilt, omdat je vastloopt, in cirkels denkt en geen tijd hebt. Je zoekt onvoorwaardelijke aandacht en tijd van een ervaren (business) coach waarmee je een dag lang, intensief, 1 op 1 aan de slag gaat. Zodat je weer vol vertrouwen verder kunt op je weg van succes.

Movishon - 1 op 1 traject<span>Vol Vertrouwen van talent naar succes</span> Movishon - 1 op 1 traject<span>Vol Vertrouwen van talent naar succes</span>

1 op 1 trajectVol Vertrouwen van talent naar succes

Voor jou als je toe bent aan echte duurzame verandering, dankzij de intensieve persoonlijke begeleiding. Een traject waarin je stappen zet om jezelf en je werkleven naar het volgende niveau te brengen.

Wat zijn jouw talenten voor succes?

Ontdek wat voor type ondernemende vrouw je bent en welke talenten jou helpen om te stralen en succesvol te zijn.

Contact:

Movishon
Scheidingsreed 9
8433 LX te Haulerwijk

Tel: 06 5040 0904

E-mail: info@movishon.nl

KvK: 51726394

Algemene voorwaarden (download)

Privacy verklaring (download)

Cookie instellingen